--------------------------------------------------------------------------------------------

Czy myślisz o założeniu spółki partnership?

Jeśli swoją firmę zakładają dwie lub więcej osób to powstanie spółka partnerska (partnership). Przy zakładaniu takiej spółki każdy z partnerów musi zarejestrować się w urzędzie podatkowym HMRC jako osoba prowadząca działalność gospodarczą dla celów self-assessment. Oznacza to między innymi, że każdy ze wspólników będzie musiał rozliczać się, co roku z dochodu w urzędzie podatkowym. Jednocześnie niezbędne jest również zarejestrowanie w HMRC samej spółki, która otrzyma osobny numer referencyjny. Co roku partnerzy powinni wysyłać do urzędu skarbowego rozliczenie roczne spółki podpisane przez upoważnionego partnera.

Następnie partnerzy powinni zawrzeć umowę między sobą. Każdy z nich, poza prawem do udziału w zysku, odpowiada również całym swoim majątkiem. Warto pamiętać, że spółka partnerska nie ma osobowości prawnej. Każda z osób w firmie musi samodzielnie opłacać swoje składki zdrowotne. Trzeba też zapłacić podatek od dochodów od osób fizycznych. Jego wysokość będzie zależeć od naszych udziałów w zyskach spółki.

W biurze Eye Bookkeeping wypełnimy wszystkie dokumenty potrzebne do zarejestrowania w/w działalności.

Rozliczenia i rejestracja partnership
--------------------------------------------------------------------------------------------