--------------------------------------------------------------------------------------------

Najprostsza forma prowadzenia działalności gospodarczej. Działalność można prowadzić pod własnym nazwiskiem jak również wybrać nazwę dla swojej firmy. Jako sole trader można prowadzić zarówno działalność jednoosobową pracując z domu, jak i dużą firmę zatrudniającą pracowników. Z uzyskanych dochodów należy się rozliczyć za każdy kolejny rok podatkowy po jego zakończeniu. Rok podatkowy zaczyna się od 6 kwietnia a kończy się 5 kwietnia kolejnego roku kalendarzowego np. rok podatkowy 2012/2013 trwa od 6 kwietnia 2012 do 5 kwietnia 2013.

Po 6 kwietnia każdego roku HMRC na podany przy rejestracji adres firmy wysyła formularz rozliczenia podatkowego (Tax Return). Wypełniony formularz należy odesłać przed 31 stycznia następnego roku kalendarzowego. Również do tej daty należy zapłacić należny podatek.

Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą płacą dwie obowiązkowe składki ubezpieczenia społecznego:

  • National Insurance Contributions Class 2, wynosząca w roku podatkowym 2012/2013 - £2,65 funta tygodniowo. Można wystąpić o zwolnienie z tej składki, jeśli dochód netto z działalności nie przekroczył £5,595 funtów rocznie.
  • National Insurance Contributions Class 4 jest naliczana od dochodów pomiędzy kwotą wolną, w roku podatkowym 2012/2013 wyniósł £7,605 funtów a £42,475, i wynosi 9 %, powyżej tego progu wskakujemy na 2%.

W biurze Eye Bookkeeping wypełnimy wszystkie dokumenty potrzebne do zarejestrowania w/w działalności.

Rozliczenie self employed
--------------------------------------------------------------------------------------------